Co umí systém EcoPAL®

EMISE

SPOTŘEBA

VÝKON

EcoPAL®

Představujeme Vám chytrý systém, který Vašemu vozidlu sníží spotřebu, zvýší výkon a celkově prodlouží životnost motoru. 

Soupravy se umisťují do okruhů chlazení a přívodu paliva. Skládají se z plno-průtočných komor osazených výkonnými permanentními magnety (úbytek intenzity mag.pole 3%za100let). Průchodem kapalin, případně plynů,dochází ke zvýšení energetické hladiny, která je následně přenášena do pracovního prostoru spalovacích motorů všech druhů. Takto upravená chladící kapalina předává svou energii v nejteplejším místě tj.na vnějším plášti každého válce. V okamžiku vstřiku stejně upraveného paliva dojde k jeho ideálnímu samorozprášení ke stěnám válců a následnému dokonalému spálení.

Výsledkem je klidný a vyvážený chod motoru v celém spektru jeho otáček. Tento jev má za následek výrazné snížení spotřeby v nízkých otáčkách, kde současně dochází k výraznému zvýšení výkonu. Při zvyšování otáček se motor lépe vyrovnává se zatížením,což se kladně projevuje v terénech a stoupání. I v těchto podmínkách je zjištěna významná úspora paliva.

Na celý systém EcoPAL Vám poskytneme Doživotní záruku. Pokud tedy svoje vozidlo prodáte, soupravu Vám demontujeme a nainstalujeme ji na Vaše nové vozidlo.

Nechte si zdarma poslat cenovou kalkulaci pro Váše vozidlo včetně možné úspory na provoz.

Kde už systém EcoPAL® funguje

OSOBNÍ VOZY

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

NÁKLADNÍ VOZY

TECHNICKÉ STROJE

AUTOBUSY

ŽELEZNIČNÍ STROJE

MOTOCYKLY

VODNÍ DOPRAVA

Proč mít systém EcoPAL®

Emise

20

snížení hodnot

Záruka

Doživotní

Snížení spotřeby

7

na 100 Km

Výkon motoru

10

navýšení

NAŠI SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI